Πρόγραμμα σπουδών (Ρίο)

Γυμνάσιο

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 2
Έκθεση 1
Μαθηματικά 3
Φυσική 2
Χημεία 1

Α' Λυκείου

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 2
Έκθεση 2
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία 1,5

Β' Λυκείου

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ *
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά (Προσανατολισμού)
Β΄ και Γ΄Λυκείου
2
Φυσική (Προσανατολισμού)
Β΄ και Γ΄Λυκείου
2,5
Άλγεβρα
Β΄ και Γ΄Λυκείου
2
Χημεία
Β΄ και Γ΄Λυκείου
1,5
Έκθεση/Λογοτεχνία
Β΄ και Γ΄Λυκείου
2,5
*Από το νέο έτος θα προστεθεί 1 ώρα / εβδομάδα για διδασκαλία μαθημάτων προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου (Βιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Η/Υ)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση/Λογοτεχνία
Β΄ και Γ΄Λυκείου
2,5
Αρχαία (Προσανατολισμού - Αδίδακτο Κείμενο)
Β΄ και Γ΄Λυκείου
4
Ιστορία (Προσανατολισμού)
Γ΄Λυκείου
1
ΕΠΑΛ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες
Μαθηματικά 2
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5


Γ' Λυκείου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5
Αρχαία (Διδαγμένο Κείμενο) 2/2,5*
*για τμήματα Σεπτεμβρίου
Αρχαία (Αδίδακτο Κείμενο) 3
Ιστορία 2,5
Κοινωνιολογία 2,5
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 4,5
Φυσική (Προσανατολισμού) 3,5
Χημεία (Προσανατολισμού) 3
ΣΠΟΥΔΕΣ YΓΕΙΑΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5
Βιολογία (Προσανατολισμού) 3
Φυσική (Προσανατολισμού) 3,5
Χημεία (Προσανατολισμού) 3
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 4,5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2,5
Η/Υ 2,5
ΕΠΑΛ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 3
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5
Μαθήματα Ειδικότητας 3


Απόφοιτοι

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση 2
Αρχαία (Διδαγμένο Κείμενο) 2,5
Αρχαία (Αδίδακτο Κείμενο) 3
Ιστορία 2
Κοινωνιολογία 2,5
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση 2
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 5
Φυσική (Προσανατολισμού) 3,5
Χημεία (Προσανατολισμού) 3
ΣΠΟΥΔΕΣ YΓΕΙΑΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση 2
Βιολογία (Προσανατολισμού) 2
Φυσική (Προσανατολισμού) 3,5
Χημεία (Προσανατολισμού) 3
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση 2
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2
Η/Υ 2