Πρόγραμμα σπουδών (Κεντρικό)

Γυμνάσιο

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 2
Έκθεση 1
Μαθηματικά 3
Φυσική 2
Χημεία 1

Α' Λυκείου

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 2,5
Έκθεση 2
Άλγεβρα 2,5
Γεωμετρία 2
Φυσική 2,5
Χημεία 1,5

Β' Λυκείου

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ *
Μαθήματα Ώρες Ώρες
(ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ)
Μαθηματικά (Προσανατολισμού)
Β΄ και Γ΄Λυκείου
2 2
Φυσική (Προσανατολισμού)
Β΄ και Γ΄Λυκείου
2,5 2
Άλγεβρα
Β΄ και Γ΄Λυκείου
2 2
Χημεία
Β΄ και Γ΄Λυκείου
1,5 1,5
Έκθεση/Λογοτεχνία
Β΄ και Γ΄Λυκείου
2,5 2,5
*Από το νέο έτος θα προστεθεί 1 ώρα / εβδομάδα για διδασκαλία μαθημάτων προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου (Βιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Η/Υ)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μαθήματα Ώρες Ώρες
(ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ)
Έκθεση/Λογοτεχνία
Β΄ και Γ΄Λυκείου
2,5 2,5
Αρχαία (ΑΑΚ 1.5 ώρες, ΑΓΣ 2 ώρες)
Β΄ και Γ΄Λυκείου
3,5
Αρχαία (Προσανατολισμού - Αδίδακτο Κείμενο)
Β΄ και Γ΄Λυκείου
4
Ιστορία (Προσανατολισμού)
Γ΄Λυκείου
1 1
ΕΠΑΛ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες
Μαθηματικά 2,5
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5


Γ' Λυκείου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μαθήματα Ώρες Ώρες
(ΤΜΗΜΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ)
Έκθεση/Λογοτεχνία 3 2,5
Αρχαία (Διδαγμένο Κείμενο) 2/2,5* 2/2,5*
*για τμήματα Σεπτεμβρίου
Αρχαία (Αδίδακτο Κείμενο) 3 3
Ιστορία 3 2,5
Κοινωνιολογία 3 2,5
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθήματα Ώρες Ώρες
(ΤΜΗΜΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ)
Έκθεση/Λογοτεχνία 3 2,5
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 5 4,5
Φυσική (Προσανατολισμού) 4 3,5
Χημεία (Προσανατολισμού) 3,5 3
ΣΠΟΥΔΕΣ YΓΕΙΑΣ
Μαθήματα Ώρες Ώρες
(ΤΜΗΜΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ)
Έκθεση/Λογοτεχνία 3 2,5
Βιολογία (Προσανατολισμού) 3,5 3
Φυσική (Προσανατολισμού) 4 3,5
Χημεία (Προσανατολισμού) 3,5 3
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθήματα Ώρες Ώρες
(ΤΜΗΜΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ)
Έκθεση/Λογοτεχνία 3 2,5
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 5 4,5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3 2,5
Η/Υ 3 2,5
ΕΠΑΛ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 3,5
Έκθεση/Λογοτεχνία 3
Μαθήματα Ειδικότητας 3


Απόφοιτοι

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση 2
Αρχαία (Διδαγμένο Κείμενο) 2,5
Αρχαία (Αδίδακτο Κείμενο) 3
Ιστορία 2
Κοινωνιολογία 2,5
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση 2
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 5
Φυσική (Προσανατολισμού) 3,5
Χημεία (Προσανατολισμού) 3
ΣΠΟΥΔΕΣ YΓΕΙΑΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση 2
Βιολογία (Προσανατολισμού) 2
Φυσική (Προσανατολισμού) 3,5
Χημεία (Προσανατολισμού) 3
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση 2
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2
Η/Υ 2