Παροχές - Υπηρεσίες

Τμήματα - Σημειώσεις

Εμείς στο φροντιστήριο ανοδος θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του μαθητή την άρτια λειτουργία του τμήματος στο οποίο αυτός εντάσσεται.
Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια, τα τμήματά μας διαμορφώνονται με διαβάθμιση αντίστοιχη με τις δυνατότητες του κάθε μαθητή και με διδασκαλία στηριγμένη σε πρότυπες μεθόδους ολοκληρωμένης προσέγγισης της γνώσης. Όπου μάλιστα κρίνεται απαραίτητο, το φροντιστήριο ανοδος παρέχει ενισχυτική διδασκαλία ατομικά σε κάθε μαθητή (π.χ. για κάλυψη κενών). Απαραίτητο εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια είναι οι σημειώσεις του φροντιστηρίου μας, οι οποίες προσεγγίζουν διεξοδικά όλη την ύλη και παράλληλα είναι ευέλικτες και εύχρηστες, συμπληρώνοντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα σχολικά εγχειρίδια.

 

 

 

 

Υποδομή

Η συμβολή άρτιας υποδομής είναι απαραίτητη σε ένα φροντιστηριακό χώρο που προσβλέπει να βοηθήσει τους μαθητές τόσο σε επίπεδο γνωστικής βελτίωσης όσο και σε επίπεδο επικοινωνίας και ψυχολογίας.

Εμείς λοιπόν στην ανοδο προσφέρουμε στους μαθητές μας ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσα σε φιλικό και λειτουργικό περιβάλλον με κλιματιζόμενες και φωτεινές αίθουσες και με χρήση Η/Υ και προτζέκτορα.

 

 


Διαγωνίσματα

Η διεξαγωγή γραπτών διαγωνισμάτων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ύλης όσο και για τη σωστή ψυχολογική προετοιμασία των μαθητών.

Γι' αυτό λοιπόν εμείς στην ανοδο πραγματοποιούμε γραπτές εξετάσεις με προδιαγραφές γενικών εξετάσεων (διαβαθμισμένα γραπτά διαγωνίσματα διάρκειας τριών ωρών με αυστηρή επιτήρηση) σε πέντε κύκλους:

 

α) Τέλη Ιουλίου (για τους μαθητές των καλοκαιρινών τμημάτων)
β) Από αρχές Οκτωβρίου έως μέσα Δεκεμβρίου
γ) Από αρχές Ιανουαρίου έως τέλη Μαρτίου
δ) Από αρχές Απριλίου έως αρχές Μαΐου
ε) Από αρχές Μαΐου έως τέλη Μαΐου

 

{Σε κάποιους κύκλους διαγωνισμάτων το φροντιστήριο μας συνεργάζεται με τον ΟΕΦΕ}

Επιπλέον αυτών, πραγματοποιούνται γραπτές εξετάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και μέσω του ηλεκτρονικού ενδοδικτύου.

 

 

 

 

Ενημέρωση Γονέων

Εμείς στην ανοδο έχουμε την πεποίθηση ότι η ανταλλαγή απόψεων και η συνεργασία με τους γονείς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την όσο δυνατόν αποτελεσματικότερη προσπάθεια των μαθητών.

Σ΄ αυτά τα πλαίσια θεωρούμε αναγκαία τη διεξαγωγή οργανωμένων ενημερώσεων, από τη διεύθυνση και το επιτελείο των καθηγητών, είτε στο χώρο του φροντιστηρίου μας σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα είτε με επιστολή που περιλαμβάνει την αξιολόγηση του παιδιού.

Εκτός αυτού, υπάρχει πάντα η δυνατότητα ενημέρωσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, είτε από τους καθηγητές μας είτε από τους γονείς, για ζητήματα που αφορούν την πρόοδο και τις απουσίες του μαθητή με μορφή γραπτού κειμένου ή με μορφή προφορικής επικοινωνίας στα πλαίσια προγραμματισμένης συνάντησης.

 

 

 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ψυχολογική Υποστήριξη

Στα πλαίσια μιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διαρκώς μεταβάλλεται, εμπλουτίζεται και γίνεται πιο απαιτητική από κάθε άποψη, εμείς στην ανοδο δεν μπορούμε παρά να στεκόμαστε δίπλα στο μαθητή σε όλα τα επίπεδα της προσπάθειάς του. Γνωρίζοντας λοιπόν πόσο σημαντική είναι η σωστή επιλογή τύπου Λυκείου, της κατεύθυνσης και των τμημάτων και σχολών, συνεχώς ενημερωνόμαστε και είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε προκειμένου ο κάθε μαθητής να προσαρμόσει τους στόχους του τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στις προσωπικές του δεξιότητες και ανάγκες.

Γι' αυτό λοιπόν εμείς στην ανοδο συνεργαζόμαστε με την αναγνωρισμένη εταιρία EMPLOY στα πλαίσια της ενημέρωσης για το εκπαιδευτικό σύστημα και τις επιλογές που προσφέρει αυτό, καθώς και στα πλαίσια της συμπλήρωσης μηχανογραφικού.

Επιπλέον, πραγματοποιούμε εκδηλώσεις με ομιλίες ειδικών ψυχολόγων και διατροφολόγων, σε συνεργασία με το New York College, προκειμένου να παράσχουμε την απαιτούμενη υποστήριξη στους μαθητές μας και σε αυτούς τους τομείς.

 

 

 

Εκδηλώσεις

Εμείς στην ανοδο θεωρούμε απαραίτητο για την επιτυχία των μαθητών μας το άριστο κλίμα τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όσο και στις σχέσεις με τους καθηγητές τους. Σ' αυτά τα πλαίσια το φροντιστήριό μας διοργανώνει πάρτυ, εκδρομές και πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους φροντίζοντας πάντα να μην λειτουργούν αυτές σε βάρος της προόδου αλλά να συντείνουν βελτιωτικά στον τομέα της ψυχολογίας των μαθητών μας.