Ανθρώπινο δυναμικό

Tο ΚΕΔΙΒΙΜ Aνοδος για την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, συνεργάζεται με ένα άριστα καταρτισμένο επιτελείο εκπαιδευτών που επιλέχθηκε τόσο για την διδακτική του επάρκεια την πολυετή διδακτική εμπειρία και την παιδαγωγική κατάρτιση και επιμόρφωση στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.