Γυμνάσιο (Κεντρικό)

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 2
Έκθεση 1
Μαθηματικά 3
Φυσική 2
Χημεία 1