Πρόγραμμα καλοκαιρινών μαθημάτων Γ' Λυκείου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

(ΤΜΗΜΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ)

Μαθήματα

Ώρες

Μαθήματα

Ώρες


ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Έκθεση/Λογοτεχνία

3

Έκθεση/Λογοτεχνία

2.5

Αρχαία (Διδαγμένο Κείμενο)

2

Αρχαία (Διδαγμένο Κείμενο)

2

Αρχαία (Αδίδακτο Κείμενο)

3

Αρχαία (Αδίδακτο Κείμενο)

3

Ιστορία

3

Ιστορία

2.5

Κοινωνιολογία

3

Κοινωνιολογία

2.5

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

(ΤΜΗΜΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ)

Μαθήματα

Ώρες

Μαθήματα

Ώρες


ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ


ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Έκθεση/Λογοτεχνία

3

Έκθεση/Λογοτεχνία

2.5

Μαθηματικά (Προσανατολισμού)

5

Μαθηματικά (Προσανατολισμού)

4.5

Φυσική (Προσανατολισμού)

4

Φυσική (Προσανατολισμού)

3.5

Χημεία (Προσανατολισμού)

3.5

Χημεία (Προσανατολισμού)

3

 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ΤΜΗΜΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ)

Μαθήματα

Ώρες

Μαθήματα

Ώρες


ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ


ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Έκθεση/Λογοτεχνία

3

Έκθεση/Λογοτεχνία

2.5

Μαθηματικά (Προσανατολισμού)

5

Μαθηματικά (Προσανατολισμού)

4.5

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

3

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

2.5

Η/Υ

3

Η/Υ

2.5

 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

(ΤΜΗΜΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ)

Μαθήματα

Ώρες

Μαθήματα

Ώρες


ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ


ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Έκθεση/Λογοτεχνία

3

Έκθεση/Λογοτεχνία

2.5

Βιολογία (Προσανατολισμού)

3.5

Βιολογία (Προσανατολισμού)

3

Φυσική (Προσανατολισμού)

4

Φυσική (Προσανατολισμού)

3.5

Χημεία (Προσανατολισμού)

3.5

Χημεία (Προσανατολισμού)

3