Υπολογισμός Βαθμολογιών & Μορίων Εισαγωγής

Προσανατολισμός

Μαθήματα Προσανατολισμού

Μάθημα Βαθμός

Μαθήματα Επιλογής

Επιλέξτε ένα ή δύο μαθήματα πατώντας το κουτάκι στα αριστερά του μαθήματος.

Μάθημα Βαθμός

Ειδικό Μάθημα

Επιλέξτε εφόσον υπάρχει.

Μάθημα Βαθμός

Μόρια

Επιστημονικό Πεδίο Μόρια χωρίς ειδικό μάθημα Μόρια με ειδικό μάθημα
1ο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών
2ο: Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών
3ο: Σπουδών Υγείας και Ζωής
4ο: Παιδαγωγικών Σπουδών
5ο: Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής