Β' Λυκείου (Κεντρικό)

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ *
Μαθήματα Ώρες Ώρες
(ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ)
Μαθηματικά (Προσανατολισμού)
Β΄ και Γ΄Λυκείου
2 2
Φυσική (Προσανατολισμού)
Β΄ και Γ΄Λυκείου
3 2,5
Άλγεβρα
Β΄ και Γ΄Λυκείου
2 2
Χημεία
Β΄ και Γ΄Λυκείου
1,5 1,5
Έκθεση/Λογοτεχνία
Β΄ και Γ΄Λυκείου
2,5 2,5
*Από το νέο έτος θα προστεθεί 1 ώρα / εβδομάδα για διδασκαλία μαθημάτων προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου (Βιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Η/Υ)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μαθήματα Ώρες Ώρες
(ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ)
Έκθεση/Λογοτεχνία
Β΄ και Γ΄Λυκείου
2,5 2,5
Αρχαία (ΑΑΚ 1.5 ώρες, ΑΓΣ 2 ώρες)
Β΄ και Γ΄Λυκείου
3,5
Αρχαία (Προσανατολισμού - Αδίδακτο Κείμενο)
Β΄ και Γ΄Λυκείου
4
Ιστορία (Προσανατολισμού)
Γ΄Λυκείου
1 1
Λατινικά 1 1
ΕΠΑΛ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες
Μαθηματικά 2,5
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5