Α' Λυκείου (Ρίο)

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 2
Έκθεση 2
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Φυσική 2,5
Χημεία 1,5