Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων

ΝΕΟ VOUCHER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 29 - 64 ΕΤΩΝ

 

 

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προκήρυξη του προγράμματος απασχόλησης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29 - 64 ετών σε κλάδους αιχμής» από το υπουργείο Εργασίας. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 23.000 άνεργοι, οι οποίοι όπως προκύπτει από το προσχέδιο της προκήρυξης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 ευρώ.

 

Το προσχέδιο του σχετικού προγράμματος περιλαμβάνει πλαίσιο δράσης με τις εξής παρεμβάσεις:

 • Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες αιχμής
 • Συμβουλευτική υποστήριξη
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες
 • Μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600Ε

 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής για τους ωφελούμενους είναι οι εξής:
 • Να είναι κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
 • Ηλικία 29-64 ετών (01/01/1952 - 31/12/1987)
 • Να μην υπάρχει μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

 

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά και είναι τα ακόλουθα:
 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
 • Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015).
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών.
 • Αναπηρία (σε ποσοστό 50% η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία)
 • Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω.

Είσαι από 29 έως 64 ετών? Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο τηλέφωνο 2610 277838.