Γυμνάσιο (Ρίο)

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 2
Έκθεση 1,5
Μαθηματικά 3
Φυσική (B΄ & Γ΄ Γυμνασίου) 2
Χημεία  (B΄ & Γ΄ Γυμνασίου) 1