Γυμνάσιο (Κεντρικό)

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 2
Έκθεση 1
Μαθηματικά 3
Φυσική (B΄ & Γ΄ Γυμνασίου) 2
Χημεία  (B΄ & Γ΄ Γυμνασίου) 1