Γ' Λυκείου (Ρίο)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5
Αρχαία (Διδαγμένο Κείμενο) 2/2,5*
*για τμήματα Σεπτεμβρίου
Αρχαία (Αδίδακτο Κείμενο) 3
Ιστορία 2,5
Κοινωνιολογία 2,5
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 4,5
Φυσική (Προσανατολισμού) 3,5
Χημεία (Προσανατολισμού) 3
ΣΠΟΥΔΕΣ YΓΕΙΑΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5
Βιολογία (Προσανατολισμού) 3
Φυσική (Προσανατολισμού) 3,5
Χημεία (Προσανατολισμού) 3
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 4,5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2,5
Η/Υ 2,5
ΕΠΑΛ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 3
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5
Μαθήματα Ειδικότητας 3