Γ' Λυκείου (Κεντρικό)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μαθήματα Ώρες Ώρες
(ΤΜΗΜΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ)
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5
3 2,5 3
Αρχαία (Διδαγμένο Κείμενο) 2,5 / 3 (ΣΕΠΤ) 3,5 2,5 3,5
Αρχαία (Αδίδακτο Κείμενο) 3 3 3 3
Ιστορία 2,5 / 3 (ΣΕΠΤ) 2,5 2,5 2,5
Λατινικά 2,5 / 3 (ΣΕΠΤ) 3 2,5 3
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθήματα Ώρες Ώρες
(ΤΜΗΜΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ)
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5 3
2,5 3
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 5 6
4,5
5,5
Φυσική (Προσανατολισμού) 4 4
3,5
3,5
Χημεία (Προσανατολισμού) 4
4
3,5 3,5
ΣΠΟΥΔΕΣ YΓΕΙΑΣ
Μαθήματα Ώρες Ώρες
(ΤΜΗΜΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ)
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5 3
2,5 3
Βιολογία (Προσανατολισμού) 4 4
3,5
3,5
Φυσική (Προσανατολισμού) 4 4
3,5 3,5
Χημεία (Προσανατολισμού) 4
4
3,5 3,5
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθήματα Ώρες Ώρες
(ΤΜΗΜΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ)
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5 3
2,5 3
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 5 6
4,5 5,5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3 3
2,5 2,5
Πληροφορική 3 3
2,5 2,5
ΕΠΑΛ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Ώρες
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Μαθηματικά 3,5 3,5
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5 3
Μαθήματα Ειδικότητας 3
3