Β' Λυκείου (Ρίο)

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ *
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση/Λογοτεχνία
Β΄ και Γ΄Λυκείου
2,5
Μαθηματικά (Προσανατολισμού)
Β΄ και Γ΄Λυκείου
2
Φυσική (Προσανατολισμού)
Β΄ και Γ΄Λυκείου
3
Άλγεβρα
Β΄ και Γ΄Λυκείου
2
Χημεία
Β΄ και Γ΄Λυκείου
2
*Από το νέο έτος θα προστεθεί 1 ώρα / εβδομάδα για διδασκαλία μαθημάτων προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου (Βιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Η/Υ)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση/Λογοτεχνία
Β΄ και Γ΄Λυκείου
2,5
Αρχαία (Προσανατολισμού - Αδίδακτο Κείμενο)
Β΄ και Γ΄Λυκείου
4
Ιστορία (Προσανατολισμού)
Γ΄Λυκείου
1,5
Λατινικά (Προσανατολισμού))
Β΄και Γ΄Λυκείου
2
ΕΠΑΛ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες
Μαθηματικά 2,5
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5