Β' Λυκείου

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Προσανατολισμού
2
Φυσική Προσανατολισμού
2,5
Άλγεβρα 2,5
Χημεία
1,5
Έκθεση 2
*Ενισχυτική διδασκαλία σε: Γεωμετρία, Φυσική Γενικής Παιδείας
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση 2
Αρχαία Κατεύθυνσης (Αδίδακτο κείμενο) 4
Aρχαία Kατεύθυνσης Γ΄Λυκείου (Διδαγμένο κείμενο) / Ιστορία Κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου
1


 

*Ενισχυτική διδασκαλία σε: Αρχαία (Διδαγμένο Κείμενο), Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική Γενικής Παιδείας, Χημεία Γενικής Παιδείας

ΕΠΑΛ Β'
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 2,5
Έκθεση 2