Απόφοιτοι (Κεντρικό)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση 2
Αρχαία (Διδαγμένο Κείμενο) 2,5
Αρχαία (Αδίδακτο Κείμενο) 3
Ιστορία 2
Κοινωνιολογία 2,5
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση 2
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 5
Φυσική (Προσανατολισμού) 3,5
Χημεία (Προσανατολισμού) 3
ΣΠΟΥΔΕΣ YΓΕΙΑΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση 2
Βιολογία (Προσανατολισμού) 2
Φυσική (Προσανατολισμού) 3,5
Χημεία (Προσανατολισμού) 3
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση 2
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2
Η/Υ 2