Α' Λυκείου (Κεντρικό)

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 2,5
Έκθεση/Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα 2,5
Γεωμετρία 2
Φυσική 2,5
Χημεία 1,5