Νέα & Ανακοινώσεις

456 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια ... - Diorismos

02/12/2018


Diorismos

456 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια ...
Diorismos
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι, για το διδακτικό έτος 2018-2019, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με χρηματοδότηση από το Εθνικό ...