Νέα & Ανακοινώσεις

Δραματική ανεπάρκεια από την υποβάθμιση των Μαθηματικών - Η Καθημερινή

29/11/2018


Η Καθημερινή

Δραματική ανεπάρκεια από την υποβάθμιση των Μαθηματικών
Η Καθημερινή
... η κατανόηση των οποίων, εν πολλοίς, καθορίζει τη μελλοντική σχέση των μαθητών με τα Μαθηματικά. Αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υποβαθμίζεται συνεχώς η παρεχόμενη μαθηματική παιδεία: σημαντικές μαθηματικές ενότητες έχουν περικοπεί από ...