Νέα & Ανακοινώσεις

Σε Digital Zone τα σχολεία της χώρας - News247.gr

11/04/2018


News247.gr

Σε Digital Zone τα σχολεία της χώρας
News247.gr
Προϋπολογισμός 15.593.649,54 € για τα σχολεία. Τα εγκεκριμένα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 15.593.649,54 €, θα χρηματοδοτηθούν από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 10 «Επένδυση στην εκπαίδευση ...