Νέα & Ανακοινώσεις

Η εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων εκπαιδεύει και μητέρες - Ο Χρόνος

10/02/2018


Ο Χρόνος

Η εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων εκπαιδεύει και μητέρες
Ο Χρόνος
Από τα Αρριανά και τον Άρατο επίσης τα παιδιά δεν πήγαιναν εύκολα στις Σάπες, ή στην Κομοτηνή, ενώ τώρα πηγαίνουμε εμείς στο σχολείο τους και αυτό είναι πολύ πιο εύκολο για τα παιδιά που μένουν εκεί. Επίσης στον Κένταυρο, στην Ξάνθη, είχαμε πάντα, όπως ...